Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ tvc

Thông tin chi tiết

TVC Group thúc đẩy nuôi trồng và phát triển nông sản với phương châm phát triển nông nghiệp bền vững song song với lợi ích cộng đồng. Bên cạnh đó, TVC Group còn tập trung vào xuất - nhập khẩu rau quả, thủy sản, thịt gia nhiệt giữa Việt Nam và Nhật Bản. Với sứ mệnh chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường và đồng hành cùng người dân trên chặng đường phát triển các nông sản địa phương, TVC Group xây dựng mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất lao động và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch.  

Nông nghiệp

2022

Nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng nhất đối với sự phát triển của Việt Nam từ xa xưa đến nay. Hiểu được những vất vả của người nông dân, TVC muốn góp phần chia sẻ và đồng hành cùng họ trong việc duy trì và phát triển thế mạnh nông sản Việt Nam.

Các thương hiệu

  • TVC Fresh

    TVC Fresh hoạt động trong lĩnh vực vực nuôi trồng và phát triển nông sản công nghệ tiên tiến tại Việt Nam, xuất nhập khẩu thực phẩm sạch giữa 2 nước Việt - Nhật.

    Chi tiết