Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ tvc

Thông tin chi tiết

TVC Group cung cấp các dịch vụ: tư vấn du học Nhật Bản, Hàn Quốc; đào tạo ngoại ngữ - nghiệp vụ xuất khẩu lao động; phái cử nhân lực Việt Nam làm việc ở nước ngoài. TVC Group không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu mà tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm, góp phần cải thiện thu nhập  cho người lao động và giúp tăng trưởng nền kinh tế nước nhà.    

Phát triển nhân lực

2022

Phát triển nhân lực

TVC Group lấy yếu tố con người làm kim chỉ nam trong hoạt động của lĩnh vực xuất khẩu lao động. Mang lại cho người lao động công việc tốt và thu nhập cao là trách nhiệm, là sứ mệnh của công ty trong công cuộc góp phần xây dựng đất nước.

Các thương hiệu

  • TVC Human

    TVC Human là thành viên của Tập đoàn TVC Group, được thành lập từ những ngày đầu tháng 5 năm 2013 với tên gọi đầy đủ là: Công ty Cổ phần và Phát triển Nhân lực, Thương mại và Dịch vụ TVC. TVC Human hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học Nhật Bản, Hàn Quốc; đào tạo ngoại ngữ - nghiệp vụ xuất khẩu lao động; đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

    Chi tiết