Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ tvc

Đội ngũ nhân sự

TVC Group là tập đoàn sở hữu môi trường làm việc văn minh cùng đội ngũ có trình độ chuyên môn giỏi. TVC Group xây dựng nên một đoàn thể phát triển vì mục tiêu chung, những con người đầy lòng nhiệt huyết, giàu sáng tạo và cởi mở cùng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững. 

Đội ngũ của TVC Group được quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp bởi những cán bộ lãnh đạo nhạy bén và có năng lực trong quản trị doanh nghiệp.  

Tại Tập đoàn, đội ngũ TVC nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể dựa trên nguồn nhân lực tâm huyết, bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tổ chức và quản lý tốt. 

TVC Group tạo điều kiện cho đội ngũ của mình phát huy tối đa khả năng làm việc, phát huy điểm mạnh cá nhân và tái tạo niềm đam mê trong công việc.