Công ty cổ phần phát triển nhân lực thương mại và dịch vụ tvc

Đối với khách hàng

1. TVC Group với khách hàng 

Với tầm nhìn phát triển thành Tập đoàn đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, TVC Group đang liên tục phát triển, thay đổi bắt kịp xu hướng của thị trường để mang lại cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Với TVC Group, sự hài lòng của khách hàng là điều kiện tiên quyết để thành công. Mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đều hướng đến mục tiêu cao nhất là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

TVC Group luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng thay đổi để ngày càng chuyên nghiệp hóa dịch vụ trong nước và vươn xa ra thế giới. Tập đoàn TVC không lấy mục tiêu lợi nhuận kinh doanh  lên hàng đầu mà mong muốn đồng hành cùng khách hàng trên các hành trình vì cộng đồng, vì xã hội, vì đất nước.  

2. TVC Group với đối tác 

Làm việc với đối tác, TVC Group cam kết đảm bảo tính bền vững trong tất cả các hoạt động kinh doanh, áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội. Lãnh đạo của TVC Group luôn xem các đối tác kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của tập đoàn. 

TVC Group liên kết với các đối tác dựa trên nền tảng của sự chuyên nghiệp: Uy tín - Trách nhiệm - Trung thực - Tin tưởng - Khoa học. Lãnh đạo TVC Group rất hoan nghênh, mở rộng hợp tác cùng các đối tác thiện chí, chung mục tiêu và hành động nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho đôi bên, góp phần trách nhiệm vào sự phát triển chung của đất nước.